Małgorzata Cetera-Bulka – prezes Fundacji Aktywna Małopolska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Związana z mediami od początku swojej kariery zawodowej. Była m.in. doradcą Zarządu RMF FM ds. nowych produktów, prezesem oddziału Biura Reklamy Polska Press w Warszawie i dyrektorem Biura Reklamy Ringier Axel Springer Polska. Obecnie kieruje oddziałem Polska Press Grupy w Krakowie – wydawcy „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Laureatka nagrody Krakowski Dukat w kategorii Kreator Przedsiębiorczości, uhonorowana za zainicjowanie nowych projektów wydawniczych i biznesowych, m.in. Forum Przedsiębiorców Małopolski i debat gospodarczych.

Andrzej Wojdyło – wiceprezes Fundacji Aktywna Małopolska

 

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wieloletni  pracownik branży turystycznej: Almaturu i PTTK. Od 1994 roku związany z wydawnictwem Polska Press. Od 2006 roku członek zarządu oddziału Polska Press Grupy w Krakowie. Inicjator i organizator wielu sztandarowych projektów Gazety Krakowskiej m.in. plebiscytów Wielkie Odkrywanie Małopolski, Trzy Korony Małopolski, Najlepsza Stacja Narciarska.

Wojciech Harpula – wiceprezes Fundacji Aktywna Małopolska

Absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Rozwoju Kadr. Współpracował z „Rzeczpospolitą”, pracował w onet.pl jako reporter i redaktor. W Gazecie Krakowskiej od 2005 roku. Był dziennikarzem, kierownikiem działu wydarzeń i zastępcą redaktora naczelnego odpowiedzialnym za serwisy internetowe. Obecnie jest redaktorem naczelnym Gazety Krakowskiej. Laureat nagrody im. Macieja Szumowskiego za reportaż prasowy. Certyfikowany trener.

Anna Orzechowska – koordynator projektów w Fundacji Aktywna Małopolska

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Integracja Europejską – Fundusze Unijne w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie, jak również studia podyplomowe zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, a także Instytucji Zarządzającej funduszami unijnymi. Od 2014 r. prowadzi własną firmę zajmującą się doradztwem dla organizacji pozarządowych. Autorka biznesplanów, studiów wykonalności, projektów dofinansowanych ze środków UE. Kierownik projektów edukacyjnych, szkoleniowych, infrastrukturalnych i informatycznych. Trener i konsultant w zakresie przygotowania projektów i zarządzania nimi (posiada m.in. certyfikat zarządzania projektami PRINCE Foundation i PRINCE Practictioner).